یکی از بزرگترین پروژه های مسکونی در نردیکی فرودگاه آتاتورک استانبول

با داشتن امکاناتی کامل نظیر:
استخر های روباز و سرپوشیده
زمین های بازی و ورزشی
مرکز خرید اختصاصی
محوطه فضای سبز اختصاصی
باشگاه ورزشی
امنیت ۲۴ ساعته

دارای واحدهای یک خوابه ۷۵ متری
دو خوابه ۱۲۰ متری
سه خوابه ۱۵۰ متری
سه خوابه ۱۷۰ متری
واحدهای چهار خوابه ۲۰۰ متری

قیمت های حدودی :
واحد های 1خوابه 500.000
واحد های 2خوابه 800.000
واحد های 3خوابه 1.200.000

 

برای اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام، واتس اپ و یا ایمو تماس بگیرید.
4081 550 549 90+