خرید ملک در ترکیه

نوا گروپ هلدینگ

905495504081+    پشتیبانی 24 ساعته در تلگرام

ثبت شرکت در آمریکا

1523339094_596

تشکیل شرکت آمریکایی
شما می توانید هر نوع شرکتی را راه انذازی کنید.

مشاوره ویزا
شما می توانید درباره ویزای کسب و کار شرکت خود با ما مشاوره داشته باشید.

مشاوره مالی
پشتیبانی مالی شرکت شما توسط ما.

مدیریت مالیاتی
شما می توانید مشاوره ای در مورد مدیریت مالیات شرکت خود دریافت کنید.

مشاوره سرمایه گذاری
شما می توانید از خدمات سرمایه گذاری ما در امریکا بهره مند شوید.

خدمات اداری
ما برای شما در آمرکا خدمات اداری ارائه می دهیم.

پشتیانی تلگرام