اخبار

حداکثر قیمت ملکی که می توان بواسطه آن درخواست اقامت نمود چقدر است؟

در قوانین مربوطه و آیین نامه های آن برای درخواست اقامت کوتاه مدت از طریق خرید ملک، معیاری در نظر گرفته نشده است. یعنی به صرف اینکه به محل خریداری شده “مال غیرمنقول” اطلاق شود، فرد می تواند درخواست اقامت نماید و متراژ یا قیمت ملک خریداری شده در این خصوص چندان لحاظ نمی گردد.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp ارتباط در واتس اپ